S príchodom nového Lunárneho roku sa zmení niekoľko matríc energií, ktoré ovplyvňujú náš život.

Letiaca hviezda času – ktorá priletí do Pakua a zmení konštelácie všetkých oblastí- tu sa úpravy nerobia, len psychologická prevencia. Viete, čo sa môže stať, a tak sa na tieto možnosti pripravíte.

Letiaca hviezda priestoru – ktorá rozdelí priestor na 5 pozitívnych a 4 negatívne oblasti. Tu robíte fyzické úpravy- k slovu sa dostáva feng shui.

O Letiacej hviezde- základnom výpočte pre zistenie energie, akou disponuje váš dom, som v krátkosti písala v tomto článku.

Poslednou úrovňou je vplyv na život človeka- jednotlivca, podľa jeho znamenia a osobného elementu. Tieto zmeny sa dotknú každého človeka- ale každého inak, podľa vzťahu, aký má vaše znamenie a element, ku Kovovému Byvolovi.

Nechcete nič podceniť? O všetkých týchto zmenách pojednáva Veľká predpoveď roku 2021: Kovového Byvola.
K poslednému verejnému webináru, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11.4.2021, sa môžete prihlásiť tu.

A potom sú tu 3 pohromy– ktoré súvisia so svetovými stranami a varujú, odkiaľ môže prísť ohrozenie. Pravda, ak to dopustíte. Sme teda zase v rovine priestoru a ak urobíte týchto pár jednoduchých úprav- alebo naopak neurobíte žiadne, pohromy sa vám s prehľadom vyhnú.

Vďaka tomuto článku budete vedieť, ako sa vyvarovať negatívneho vplyvu na vaše zdravie, dobrú povesť, prácu alebo vzťahy.

Táto technika sa v klasickom feng shui používa na výpočet vplyvu energie roku na priestor. Pretože sa jedná o metódu tradičného feng shui, sú všetky smery použité podľa metódy kompasu. Než teda „zakonzervujete“ nejakú oblasť alebo časť domu, uistite sa, že ste si správne odmerali výsek, ktorej sa obmedzenia týkajú).

Ochranné opatrenia spočívajú napr. v:

 • Tichom prostredí pre zasiahnutú oblasť.

 • Dobrom osvetlení.

 • Harmonizácii elementom „dieťaťa“- tj. oslabením alebo vyvarovaním sa použitia elementu, ktorý prináleží domovskému elementu konkrétneho negatívneho vplyvu.

Vidíte, nemusíte nič presťahovať, maľovať, ani investovať nemalé čiastky, aby ste sa ochránili pred neviditeľným nepriateľom. Väčšina feng shui úprav (=harmonizácií) je práve takto jednoduchých.

Žltá pätica  Vražedná trojica  Veĺkovojvoda Jupiter

Smrtiaca (žltá) pätica

112,5°-157,5°. JV

Dobrou správou na začiatok je, že Žltá pätica (Wu Huang) je najhoršou z troch ročných postihnutí, hlavne v rokoch, kedy priletí do sektorov elementu zeme a ohňa. Neznie vám to povzbudzujúco?
A čo keď dodám, že tento rok sa týmto sektorom vyhne? 🙂
V roku 2020 sa nachádzala na východe, čo je element dreva.
V roku 2021 sa posunie na juhovýchod, čo je rovnako element dreva.

Žltá pätica je totiž najnebezpečnejšou, keď ju stimuluje práve oheň. Preto si dajte pozor, aby ste ho nezapaľovali a nerobili rituály na pozdvihnutie čchi, ktoré používajú kadidlo, svetlá a sviečky práve v smere postihnutia. Tým by ste posilnili tento škodlivý vplyv.

Smer postihnutia vypočítate s použitím kompasu. Postihnutie zasahuje celý juhovýchodný smer, ktorý má 45°, konkrétne je to výsek od 112,5°-157,5°. Postavte sa do stredu domu, nájdite si tento výsek na kompase a zaznačte si ho žltou farbou do pôdorysu domu.

Tip: Meranie bude jednoduchšie, ak použijete aplikáciu Kompas v telefóne. Jednotlivé smery sú tam pomenované.

Stimulácia Žltej pätice znamená ťažkú chorobu, finančné straty a prekážky na ceste k úspechu. Tiež je zlé, ak obsadí vstupné dvere alebo spálňu.

Čo robiť, aby ste neaktivovali vplyv Žltej pätice?

 • V zasiahnutej oblasti sa vyhnite renovácii, napríklad montáži nových poličiek, zatĺkaniu klincov, búraniu. Aktivuje ju je vŕtanie, sekanie, pílenie a prílišný hluk.

 • Nezapaľujte tu oheň, nerobte očistné alebo iné rituály, ktoré oheň využívajú (ani vonné tyčinky).

 • Nepoužívajte oheň ani vo forme červenej farby, alebo trojuholníkových predmetov.

Ale ak už niečo v tomto sektore potrebujete nutne opraviť a nemôžete to odložiť o rok, tak si dajte záležať na tom, aby bola práca rýchla a tichá. Ak rekonštruujete viac miestností, začnite v sektore so šťastnými hviezdami (Viz Veľká Feng šuej predpoveď pre rok 2021) a tento sektor si nechajte nakoniec.

Ak je tento sektor pri vchode, okne alebo dverách, umiestnite ochranný kovový predmet medzi stenu a smer obrátený vo smere Žltej pätice, napr. na parapet, na vonkajšiu stenu, ktorá vám pomôže oslabiť jej vplyv. Podľa cyklu piatich elementov kovový predmet oslabuje- vysáva- element zeme, ktorý je domovským elementom Žltej pätice.

Naopak, ak máte v tomto sektore toaletu, Žltú päticu hravo spláchnete.
Rovnako dobrou lokalitou, kam môže Žltá pätica spadnúť je garáž, alebo šatňa, ktoré budete v roku 2021 udržiavať perfektne upratané. A najlepším riešením, i keď len pre tento rok, je, ak vám táto oblasť v pôdoryse chýba úplne. Bežne to neprináša dobré feng shui, ale pre rok oslabenia Žltou päticou vám tento nedostatok naopak pomôže.

Vražedná trojica

45°— 135° (SV3, celý V, JV1)

Postihnutie Vražednou trojicou (San Sha) prináša tri druhy nešťastia: choroby, nehody a konflikty.
Tri „vraždy“ sú teda: lúpež (financie), kalamita (zdravie) a nepriaznivá čchi ľudí. Súvisiace nepriaznivé účinky, ak dôjde k narušeniu tohto sektoru, sú: finančné ťažkosti, nešťastie, nehody, choroby, zlá komunikácia, krádeže, hádky a právne problémy, konflikty s autoritami, stratu dobrého mena, alebo rozchod.

V roku Byvola sa táto nebezpečná partička usídli na východe. Zaberá celých 90° a tento rok zasiahne dokonca čiastočne tri oblasti: Časť severovýchodu, celý východ a čiastočne juhovýchod, pretože sa dotkne výseku 45°— 135°.

V tomto sektore sa tento rok vyvarujte:

 • Výstavby nových budov na pozemku (šopa, kôlňa, dielňa, záhradná kancelária…).

 • Renovácie budov.

 • Kopanie, výkopy, búranie- úpravy narušujúcu zem.

 • Renovácie, rekonštrukcie v interiéri.

 • Hlučné aktivity.

 • Neporiadok, úložisko sute…

V interiéri túto oblasť a prislúchajúcu miestnosť (miestnosti) ochráňte dobrým osvetlením. A rozhodne neseďte chrbtom proti tomuto smeru! Nechcete, aby sa k vám priblížili s ostrým nožom nad hlavou…

Čelom do východného smeru sedieť môžete- aby ste mali prehľad, čo sa v tejto oblasti deje. I keď by to bol podľa vášho Ming Kua váš oslabujúci smer, tento rok v smere vychádzajúceho slnka sedieť môžete.

Ak robíte úpravy, alebo väčšie opravy, sektoru 45°— 135° sa tiež vyhnite.
Ale ak to inak nejde, tradičným nápravným opatrením pre rok Byvola je silné osvetlenie alebo kovová zvonkohra. (6 trubiek, kovová! Nie drevená), alebo pár ochranných levíkov Qirin (Pixiu Chin Li).

Dobrou správou je, že ich negatívne účinky sa neprejavia, ak sa táto oblasť nevyruší renováciou, ničením pozemku alebo veľkým hlukom. Nemodernizujte preto zodpovedajúce miestnosti, nerobte rozsiahlejšie záhradnícke práce a ani v tejto oblasti neskúšajte so svojou punkovou kapelou. Je v poriadku, ak budete sedieť týmto smerom, ale neprovokujte.

Veľkovojvoda Jupiter

22.5° — 37.5° SV (SV1)

Veľkovojvoda Jupiter (Grand Duke/ Tai Sun) každoročne ovplyvňuje „len“ 15° priestoru, čo ale zodpovedá zóne, ktorú reprezentuje presne jedno znamenie zodiaku. Ohrozené je znamenie, ktoré je v priamej opozícii voči vládnucemu znameniu na roku.

V roku 2020 vládol Potkan, takže Veľkovojvoda Jupiter si „zasadol“ na úbohého Koňa. Toto znamenie, milujúce slobodu, dostalo vplyvom covid-reštrikcií na frak. V roku 2021 je takto postihnutá Koza, ktorá je v opozícii voči vládnucemu Byvolovi. Cieľavedomý Byvol vs láskomilná Koza, najjemnejšie znamenie zverokruhu.

Ľudia narodení v roku zvieraťa (Kozy) , ktoré je v opozícii voči vládnucemu panovníkovi, budú mať v tomto roku ťažkosti. Neberte to ako rozsudok smrti- len sa pripravte na sťažené podmienky a polená pod nohami. Jemná a citlivá Koza je opakom citovo chladného a uzatvoreného Byvola aj v iných ohľadoch… Ak sa chcete dozvedieť viac o zasiahnutých životných oblastiach- a dopredu sa tak na ne pripraviť a tým zjemniť následky Veľkovojvodu Jupitera, prečítajte si svoju ročnú predpoveď pre rok 2021 Kovového Byvola.

Ale vplyv Veľkovojvodu Jupitera sa netýka len poddaného v opozícii. Jeho vplyv dopadne aj na smer vládnuceho zvieraťa. Podľa taoistickej tradície je Veľkovojvoda Jupiter vládcom, ktorému sa žiadni poddaní nepozerajú priamo do očí. Preto nie je vhodné v roku 2021 sedieť v jeho smere. T.j. dívať sa do výseče 22.5° — 37.5° SV (SV1).

Tento vplyv sa samozrejme netýka len znamení, ale aj fyzického priestoru. Ako viete, feng shui skúma harmóniu, ktorá sa vyskytuje len v prírode- a tá zahŕňa tak pozemské, fyzické rozhranie, ako i rozhranie nebies, času a človeka. Ako vravela moja pani učiteľka histórie na strednej škole: všetko so všetkým súvisí.

Ročná pohroma prináša finančnú stratu, škody na majetku, zranenia a úrazy. Je to strata šťastia, konflikt so zákonom, proste problémy a prekážky všetkého druhu. V práci, pri cestovaní… Z toho vyplýva citová frustrácia, ktorú bude ťažko pociťovať nielen citlivá Koza, ale každý človek, ktorý sa s Veľkovojvodom dostane do krížiku. Veľkovojvodu rozhodne nesmiete vyrušovať. Preto sú v tomto sektore pre rok 2021 tabu všetky hlučné rekonštrukcie, výkopové práce, búranie priečok atp. v interiéri aj v exteriéri.

Teraz si vezmite kompas a skontrolujte, v akom smere sedíte za počítačom, za jedálnym stolom alebo či týmto smerom nie je televízor, ak pred ním trávite nezanedbateľné množstvo času.

Vyvarujte sa sedieť vo smere Veľkovojvodu: 22.5° — 37.5° Zaznačte si ho červenou farbou do pôdorysu. Umiestnenie musí byť presné, 5-10° nabok od tohto vplyvu je k eliminácii nepriaznivého účinku dostatočné. Za najlepší smer sa pokladá ten, kedy máte Veľkovojvodu priamo za chrbtom. Ten vychádza na 215°-237,5° juhozápad. Vyznačte si ho zelenou farbou do pôdorysu- týmto smerom sedieť môžete.

Keď robíte celkovú rekonštrukciu domu, vplyvom Veľkovojvodu Jupitera sa nemusíte zaoberať. Ale ak sa nemôžete vyhnúť rekonštrukcii v zasiahnutom smere (a ideálne ju posunúť od februára 2022 ďalej), odporúčam, aby ste s úpravami začali v sektore, kde sú tento rok šťastné hviezdy, potom rýchlo vybavili oblasť zasiahnutú Veľkovojvodom a úpravy skončili v inom sektore so šťastnou hviezdou. (Viz Veľká feng šuej predpoveď pre rok Kovového Byvola 2021.) A počas rekonštrukcie v dome ideálne nebývali.

Tradičným nápravným opatrením proti Veľkovojvodovi sú bronzové tekvičky Wu Lou.

Odporúčam, aby ste si na začiatku každého roku zostavili zoznam Letiacich hviezd a určili si príslušné nápravné opatrenia. Nepodceňujte hviezdy 2-čiernu a 5-žltú a nevyrušujte Veľkovojvodu. Nezabúdajte, že sa síce jedná o personifikáciu energie, ale zaslúži si rovnakú pozornosť, akú by ste venovali zatváraniu okeníc pred príchodom búrky, alebo zamykaniu dverí pri odjazde na dovolenku.

Tieto odporúčania, ako sa vysporiadať s pohromami roku 2021 sú len časťou Veľkej predpovede pre rok Kovového Byvola.

Ak sa chcete dôkladne pripraviť i na ďalšie vplyvy- tie negatívne, ale hlavne: využiť do posledného kúska to pozitívne, čo prináša pracovitý, ale náročný Kovový Byvol, prihláste sa na posledný tohtoročný live webinár.

Podľa dáta a hodiny narodenia, ktoré napíšete do objednávkového formuláru, vám dopredu pošlem personalizované podklady: tabuľku astrotypu (váš komplexný čínsky horoskop), magické číslo Ming Kua, váš hlavný životný element (elementy) a krátke personalizované zhrnutie, na čo sa tento rok máte zamerať.

A na webinári si už spojíte súvislosti 🙂 Medzi jednotlivými blokmi bude priestor na otázky a samozrejme i po skončení. Mojím cieľom je, aby ste boli čo najlepšie pripravení na výzvy roku 2021 a poriadne ich uchopili za rohy!
Teším sa na vás.

 Zdraví

 

Miška

Czech koruna
Euro