Astrotyp

Čo je to Astrotyp?

Astrotyp je komplexný čínsky horoskop. Rok narodenia a jeho znamenie je iba jedným dielikom skladačky. Vlastne týchto dielov je 6! Každý časový údaj narodenia nesie inú informáciu, inú vibráciu. Táto osobnostná analýza človeka rozprávaná poetickou rečou 5 elementov, jinu a jangu a 12 znamení ukazuje, aké energie ste dostali pri narodení do vienka. Tieto určujú to, na aké činnosti máte prirodzený talent, čo vám pôjde takpovediac samo od ruky. Skladba energií, náboj a vzťah medzi jednotlivými znameniami – úrovňami Astrotypu tak vytvára jedinečný mix.

Čo vám Astrotyp ukáže?

Kým ste sami sebou. V Astrotype je dôležité uvedomiť si, že toto je vaše prirodzené nastavenie. Dary, ktoré ste dostali od milostivých Nebies, aby ste dosiahli svoj životný cieľ. Ale nebojte – váš Osud nie je napísaný dopredu. Astrotyp vám ukáže len smer cesty, ale jej cieľ sa dá dosiahnuť mnohými cestičkami. A ktorú si vyberiete, je len na vás.

Odhodíte nánosy minulosti

Vďaka svojmu Astrotypu si uvedomíte, akí ste prirodzene, bez vrstiev nabalených životom (rodinou, výchovou, spoločnosťou, kolektívom). Pochopíte sami seba, vaše správanie a postoje. Svoje silné stránky a hodnoty, z ktorých nezľavíte. Veľkým oslobodením bude, že si prestanete vyčítať veľa vecí, že sa prestanete porovnávať s inými ľuďmi. Prečo, keď sme všetci jedineční a dokonalí v tom svojom. Každý má nejaký dar, ktorým môže obohatiť tento svet… Astrotyp vám ukáže, v čom sa ukrýva ten váš.

V Astrotype sa dozviete

Na základe rozboru svojho dáta, hodiny (a miesta) narodenia sa dozviete:

  • Aký ste osobnostný typ: jangový (proaktívny – prichádzate s nápadmi), jinový (reaktívny – vymýšľate ako niečo realizovať), či harmonický typ.
  • Svoje elementy = okruhy talentov, a čo z toho vyplýva pre váš bežný život.

Aké znamenia vás ovplyvňujú:

  • Z toho vyplývajúce silné a slabé stránky.
  • Prehľad orgánovej záťaže (časť o telesnom zdraví).
  • Charakter vašej osobnosti podľa 5 elementov.
  • Energetická podpora počas jednotlivých životných období.

Astrotyp má cca 35-40 strán, podľa komplexnosti prepojení, obsahuje tabuľky, info-obrázky, veľa textu a tiež teóriu pre pochopenie vzťahov medzi elementami. Súčasťou textu sú moje vlastné vhľady a odporúčania, ako s tým všetkým v živote pracovať. Každý Astrotyp zostavujem sama a strávim v ňom veľa času – ponorená do vašej jedinečnej vibrácie. Astrotyp dostanete v češtine alebo v slovenčine.

12 znamení

= 12 archetypov osobností, ktoré vám ukážu, prečo v určitých situáciách alebo v reakcii na určitých ľudí jednáte tak, ako jednáte. Dostane sa vám pochopenia pre seba i pre druhých. Keď teraz viete, že ste Drak a ten nadriadený, ktorý po vás ide ako Pes: nechce kreativitu a odvážne nápady, ale naopak striktne dodržiavanie postupov- a toto je zdrojom vašich večných hádok. Ste proste diametrálne odlišní- iné znamenia, iné hodnoty. Vďaka porozumeniu svojmu Astrotypu zistíte, čo je to VAŠE. Svoje krídla už nebudete pchať do klietky, ale rozprestriete ich a pôjdete za svojim snom.

Máte svoj prirodzený talent

A ten ste dostali k tomu, aby ste ho ďalej rozvíjali a prostredníctvom toho, v čom ste naozaj dobrí, obohatili život ľudí okolo seba. Nech svetlo vašej vášne ožiari tých, ktorí stoja okolo vás! Každý človek je jedinečný a má iné nadanie. Máme sa dopĺňať, nie  súperiť, alebo napodobňovať druhých. Využívaním svojich silných vlastností a rozvojom talentu určujete svoju životnú cestu, koníček alebo prácu, ktorá je v súlade s vami. A keď budete robiť to, k čomu máte prirodzené vlohy, dosiahnete naplnenie.

Samozrejme môže sa stať, že niekto nežije v súlade so svojou prirodzenosťou, a i tak je v živote spokojný. To je v poriadku, a nie je treba na tom nič meniť. Kritériom života je predsa spokojnosť a harmónia. Ale ak je človek nespokojný, potom je potrebné vniesť do života radosť, svetlo a naopak sa vyvarovať toho, čo vám dobre nerobí a berie energiu.

Predstavte si, že držíte v rukách malé semienko.  Má v sebe potenciál vyrásť a stať sa vysokým topoľom, plodiacou jabloňou, odolným kaktusom alebo nádherou orchideou. Zatiaľ neviete, čo z neho vyrastie – ale ajhľa, našli ste k nemu návod. Teraz viete ako sa o toto semienko postarať: aký potrebuje priestor, teplotu, výživu. Potom bez veľkej námahy vyrastie v nádherný kvet, ktorý teší oko, v strom, ktorý dáva tieň alebo ako liečivá bylina, ktorá uzdravuje chorých. Ale ak sa o neho budete starať nevyhovujúcim spôsobom, nikdy nezistíte, čo za krásu sa v ňom ukrýva.

Vy ste to semienko a Astrotyp je vašim návodom k pestovaniu.