Astrotyp

Čo je to astrotyp

Astrotyp pochádza z čínskej kozmológie a učenia Ham Yu. Je to vlastne osobnostná analýza človeka, ktorá sa počíta z dátumu a hodiny narodenia. Ukazuje, aké energie ste dostali pri narodení do vienka. Tieto určujú to, na aké činnosti máte prirodzený talent, čo vám pôjde takpovediac samo, od ruky. Skladba energií, náboj a vzťah medzi jednotlivými zvieratami – úrovňami Astrotypu vo vás vytvára jedinečný mix. 

Čo vám astrotyp ukáže?

Kým ste, keď ste sami sebou. V Astrotype je dôležité uvedomiť si, že toto je vaše prirodzené nastavenie. Dary, ktoré ste dostali od dobrých sudičiek, aby ste dokázali dosiahnuť svoj životný cieľ.

Ale od narodenia vás ovplyvňuje okolie, rodina, škola, pracovný kolektív a postupne vás mení k obrazu svojmu. Vychovávajú vás v tej najlepšej viere vo vaše dobro, ale ako vlastne môžu vedieť, čo je pre vás to dobré? A čo chcete skutočne vy sami? Čo by ste robili a akí by ste boli, ak by ste odstrihli očakávania okolia a žili podľa svojho skutočného ja?

Odhoďte nánosy minulosti

Vďaka Astrotypu si uvedomíte, akí ste prirodzene, bez všetkých týchto nabalených vrstiev. Čo vám energiu dáva alebo naopak uberá. Pochopíte sami seba, vaše správanie a postoje. Názory a hodnoty, z ktorých nezľavíte. Veľkým oslobodením bude, že si prestanete vyčítať veľa vecí, že sa prestanete porovnávať s inými ľuďmi. Prečo, keď sme všetci jedineční a dokonalí v tom svojom.

Ďalej v Astrotype sa dozviete charakteristiku jednotlivých zvierat a to, ako ovplyvňujú správanie sa v jednotlivých životných obdobiach.  Znovu si pripomeniete svoje silné a slabé stránky a tiež spôsob, ako ich uviesť do pohybu alebo vyliečiť vzorce názorov a správania sa, ktoré vám nevyhovujú a oberajú vás o energiu. Pochopíte, prečo v určitých situáciách alebo v reakcii na určitých ľudí jednáte tak, ako jednáte. Dá vám pochopenie pre seba i pre druhých a ukáže cestu, ako žiť v harmónii.

Pochopíte svoje potreby

Ak pochopíte a prijmete vzťahy medzi jednotlivými prvkami a zvieratami vo svojom vnútri, odkryjete svoj potenciál.

Dozviete sa Vaše:

  • silné a slabé stránky
  • vrodený talent a nadanie
  • charakter osobnosti podľa 5 prvkov
  • či ste skôr aktívny alebo reaktívny typ
  • a ako s tým všetkým v živote pracovať

Máte svoj prirodzený talent

A ten ste dostali k tomu, aby ste ho ďalej rozvíjali a prostredníctvom toho, v čom ste naozaj dobrí, obohatili život ľudí okolo seba. Nech svetlo vašej vášne ožiari tých, ktorí stoja okolo vás! Každý človek je jedinečný a má iné nadanie. Máme sa dopĺňať, nie  súperiť, alebo napodobňovať druhých. Využívaním svojich silných vlastností a rozvojom talentu určujete svoju životnú cestu, koníček alebo prácu, ktorá je v súlade s vami. A keď budete robiť to, k čomu máte prirodzené vlohy, dosiahnete naplnenie.

Samozrejme môže sa stať, že niekto nežije v súlade so svojou prirodzenosťou, a i tak je v živote spokojný. To je v poriadku, a nie je treba na tom nič meniť. Kritériom života je predsa spokojnosť a harmónia. Ale ak je človek nespokojný, potom je potrebné vniesť do života radosť, svetlo a naopak sa vyvarovať toho, čo vám dobre nerobí a berie energiu.

Predstavte si, že držíte v rukách malé semienko.  Má v sebe potenciál vyrásť a stať sa vysokým topoľom, plodiacou jabloňou, odolným kaktusom alebo nádherou orchideou. Zatiaľ neviete, čo z neho vyrastie – ale ajhľa, našli ste k nemu návod. Teraz viete ako sa o toto semienko postarať: aký potrebuje priestor, teplotu, výživu. Potom bez veľkej námahy vyrastie v nádherný kvet, ktorý teší oko, v strom, ktorý dáva tieň alebo ako liečivá bylina, ktorá uzdravuje chorých. Ale ak sa o neho budete starať nevyhovujúcim spôsobom, nikdy nezistíte, čo za krásu sa v ňom ukrýva.

Vy ste to semienko a Astrotyp je vašim návodom. 

Číska znamenia

Chcete si prečítať viac o svojom čínskom znamení? Prehľad a popis jednotlivých znamení nájdete tu.