Astrotyp

Čo je to astrotyp

Astrotyp pochádza z čínskej kozmológie a učenia Ham Yu. Je to vlastne osobnostná analýza človeka, ktorá sa počíta z dátumu a hodiny narodenia. Ukazuje, aké energie ste dostali pri narodení do vienka. Tieto určujú to, na aké činnosti máte prirodzený talent, čo vám pôjde takpovediac samo, od ruky. Skladba energií, náboj a vzťah medzi jednotlivými zvieratami – úrovňami Astrotypu vo vás vytvára jedinečný mix. 

Čo vám astrotyp ukáže?

Kým ste, keď ste sami sebou. V Astrotype je dôležité uvedomiť si, že toto je vaše prirodzené nastavenie. Dary, ktoré ste dostali od dobrých sudičiek, aby ste dokázali dosiahnuť svoj životný cieľ.

Ale od narodenia vás ovplyvňuje okolie, rodina, škola, pracovný kolektív a postupne vás mení k obrazu svojmu. Vychovávajú vás v tej najlepšej viere vo vaše dobro, ale ako vlastne môžu vedieť, čo je pre vás to dobré? A čo chcete skutočne vy sami? Čo by ste robili a akí by ste boli, ak by ste odstrihli očakávania okolia a žili podľa svojho skutočného ja?

Odhoďte nánosy minulosti

Vďaka Astrotypu si uvedomíte, akí ste prirodzene, bez všetkých týchto nabalených vrstiev. Čo vám energiu dáva alebo naopak uberá. Pochopíte sami seba, vaše správanie a postoje. Názory a hodnoty, z ktorých nezľavíte. Veľkým oslobodením bude, že si prestanete vyčítať veľa vecí, že sa prestanete porovnávať s inými ľuďmi. Prečo, keď sme všetci jedineční a dokonalí v tom svojom.

Ďalej v Astrotype sa dozviete charakteristiku jednotlivých zvierat a to, ako ovplyvňujú správanie sa v jednotlivých životných obdobiach.  Znovu si pripomeniete svoje silné a slabé stránky a tiež spôsob, ako ich uviesť do pohybu alebo vyliečiť vzorce názorov a správania sa, ktoré vám nevyhovujú a oberajú vás o energiu. Pochopíte, prečo v určitých situáciách alebo v reakcii na určitých ľudí jednáte tak, ako jednáte. Dá vám pochopenie pre seba i pre druhých a ukáže cestu, ako žiť v harmónii.

Pochopíte svoje potreby

Ak pochopíte a prijmete vzťahy medzi jednotlivými prvkami a zvieratami vo svojom vnútri, odkryjete svoj potenciál.

Dozviete sa Vaše:

  • silné a slabé stránky
  • vrodený talent a nadanie
  • charakter osobnosti podľa 5 prvkov
  • či ste skôr aktívny alebo reaktívny typ
  • a ako s tým všetkým v živote pracovať

5Máte svoj prirodzený talent

A ten ste dostali k tomu, aby ste ho ďalej rozvíjali a prostredníctvom toho, v čom ste naozaj dobrí, obohatili život ľudí okolo seba. Nech svetlo vašej vášne ožiari tých, ktorí stoja okolo vás! Každý človek je jedinečný a má iné nadanie. Máme sa dopĺňať, nie  súperiť, alebo napodobňovať druhých. Využívaním svojich silných vlastností a rozvojom talentu určujete svoju životnú cestu, koníček alebo prácu, ktorá je v súlade s vami. A keď budete robiť to, k čomu máte prirodzené vlohy, dosiahnete naplnenie.

Samozrejme môže sa stať, že niekto nežije v súlade so svojou prirodzenosťou, a i tak je v živote spokojný. To je v poriadku, a nie je treba na tom nič meniť. Kritériom života je predsa spokojnosť a harmónia. Ale ak je človek nespokojný, potom je potrebné vniesť do života radosť, svetlo a naopak sa vyvarovať toho, čo vám dobre nerobí a berie energiu.

Predstavte si, že držíte v rukách malé semienko.  Má v sebe potenciál vyrásť a stať sa vysokým topoľom, plodiacou jabloňou, odolným kaktusom alebo nádherou orchideou. Zatiaľ neviete, čo z neho vyrastie – ale ajhľa, našli ste k nemu návod. Teraz viete ako sa o toto semienko postarať: aký potrebuje priestor, teplotu, výživu. Potom bez veľkej námahy vyrastie v nádherný kvet, ktorý teší oko, v strom, ktorý dáva tieň alebo ako liečivá bylina, ktorá uzdravuje chorých. Ale ak sa o neho budete starať nevyhovujúcim spôsobom, nikdy nezistíte, čo za krásu sa v ňom ukrýva.

Vy ste to semienko a Astrotyp je vašim návodom. Písomný výklad posielam do týždňa od zaplatenia. Výklad je v PDF a obnáša cca 30 strán. Cena je 2400 Kč (92 eur) a objednať si ho môžete tu >>

5.2.1924 – 24.1.1925

24.1.1936 – 10.2.1937

10.2.1948 – 28.1.1949

28.1.1960 – 14.2.1961

15.2.1972 – 2.2.1973

2.2.1984 – 19.2.1985

19.2.1996 – 6.2.1997

7.2.2008 – 25.1.2009

25.1.2020 – 11.2.2021

25.1.1925 – 12.2.1926

11.2.1937 – 30.1.1938

29.1.1949 – 16.2.1950

15.2.1961 – 4.2.1962

3.2.1973 – 22.1.1974

20.2.1985 – 8.2.1986

7.2.1997 – 27.1.1998

26.1.2009 – 13.2.2010

 

13.2.1926 – 1.2.1927

31.1.1938 – 18.2.1939

17.2.1950 – 5.2.1951

5.2.1962 – 24.1.1963

23.1.1974 – 10.2.1975

9.2.1986 – 28.1.1987

28.1.1998 – 15.2.1999

14.2.2010 – 2.2.2011

 

2.2.1927 – 22.1.1928

19.2.1939 – 7.2.1940

6.2.1951 – 26.1.1952

25.1.1963 – 12.2.1964

11.2.1975 – 30.1.1976

29.1.1987 – 16.2.1988

16.2.1999 – 4.2.2000

3.2.2011 – 22.1.2012

8.2.1940 – 26.1.1941

27.1.1952 – 13.2.1953

13.2.1964 – 1.2.1965

31.1.1976 – 17.2.1977

17.2.1988 – 5.2.1989

5.2.2000 – 23.1.2001

23.1.2012 – 9.2.2013

10.2. 1929 – 29.1.1930

27.1.1941 – 14.2.1942

14.2.1953 – 2.2.1954

2.2.1965 – 20.1.1966

18.2.1977 – 6.2.1978

6.2.1989 – 26.1.1990

24.1.2001 – 11.2.2002

10.2.2013 – 30.1.2014

30.1.1930 – 16.2.1931

15.2.1942 – 4.2.1943

3.2.1954 – 23.1.1955

21.1.1966 – 8.2.1967

7.2.1978 – 27.1.1979

27.1.1990 – 14.2.1991

12.2.2002 – 31.1.2003

31.1.2014 – 18.2.2015

17.2.1931 – 5.2.1932

5.2.1943 – 24.1.1944

24.1.1955 – 11.2.1956

9.2.1967 – 29.1.1968

28.1.1979 – 15.2.1980

15.2.1991 – 3.2.1992

1.2.2003 – 21.1.2004

19.2.2015 – 7.2.2016

6.2.1932 – 25.1.1933

25.1.1944 – 12.2.1945

12.2.1956 – 30.1.1957

30.1.1968 – 16.2.1969

16.2.1980 – 4.2.1981

4.2.1992 – 22.1.1993

22.1.2004 – 8.2.2005

8.2.2016 – 27.1.2017

26.1.1933 – 13.2.1934

13.2.1945 – 1.2.1946

31.1.1957 – 17.2.1958

17.2.1969 – 5.2.1970

5.2.1981 – 24.1.1982

23.1.1993 – 9.2.1994

9.2.2005 – 28.1.2006

28.1.2017 – 15.2.2018

13.2.2029 – 2.2.2030

14.2.1934 – 3.2.1935

2.2.1946 – 21.1.1947

18.2.1958 – 7.2.1959

6.2.1970 – 26.1.1971

25.1.1982 – 12.2.1983

10.2.1994 – 30.1.1995

29.1.2006 – 17.2.2007

16.2.2018 – 4.2.2019

3.2.2030 – 22.1.2031

4.2.1935 – 23.1.1936

22.1.1947 – 9.2.1948

8.2.1959 – 27.1.1960

27.1.1971 – 14.2. 1972

13.2.1983 – 1.2.1984

31.1.1995 – 18.2.1996

18.2.2007 – 6.2.2008

5.2.2019 – 24.1.2020